Ο Πύρρων ο Ηλείος και η ηρωική σκεπτική φιλοσοφία του Πυρρωνισμού

Ο Πύρρων ο Ηλείος, υπαγόμενος μαζί με τον Αρκεσίλαο στην Σκεπτική Σχολή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, γεννήθηκε στην Ήλιδα. Συγκεκριμένα

Περισσότερα

Web Radio