Ο Πύρρων ο Ηλείος και η ηρωική σκεπτική φιλοσοφία του Πυρρωνισμού

Ο Πύρρων ο Ηλείος, υπαγόμενος μαζί με τον Αρκεσίλαο στην Σκεπτική Σχολή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, γεννήθηκε στην Ήλιδα. Συγκεκριμένα

Περισσότερα

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για την πολιτική και τους πολιτικούς

  «Η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία κατά τους προγόνους. Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκε

Περισσότερα

Web Radio