100 Διαφορές μεταξύ Μαύρων και Λευκών (Μέρος 3ο)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ #48: Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η οποία περιέχει σε αρκετά σημεία τη φράση: «…όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται … Συνεχίστε να διαβάζετε το 100 Διαφορές μεταξύ Μαύρων και Λευκών (Μέρος 3ο).